VORES MILJØPOLITIK

Vores primære ydelse er design og levering af emballage til detailhandel og industri. I forretningens natur er der en miljøbelastning ved fremstilling, transport og bortskaffelse af emballage. SCANLUX vil løbende, aktivt og systematisk arbejde for at minimere belastningen af det eksterne miljø, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.

DEN MILJØPOLITISKE MÅLSÆTNING ER AT:

• Minimere udledning af drivhusgasser i forbindelse med transport
• Påvirke vores kunders valg i retning mod mere miljøvenlige og bæredygtige løsninger
• Foretrække miljøbevidste leverandører og samarbejdspartnere.

VI VIL:

• Sikre at medarbejderne kender og forstår miljøpolitikken og handler derefter.
• Sikre at medarbejderne kender handleplanerne og deltager aktivt, hvor det er relevant.
• Kortlægge miljøpåvirkningen, udarbejde handleplaner og forny dem på årlig basis.
• Overholde og efterleve bindende forpligtelser herunder gældende lovgivning og regler.

 

Jan Kornelius, marts 2018